Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Forskrift for løypenett for fritidskøyring med snøskuter

Kommunestyret i Vinje vedtok i møte 10. mars forskrift for løypenett for fritidskøyring med snøskuter i Vinje kommune. Vedtaket er i samsvar med motorferdselslova § 4a og forvaltingslova § 37. Vedtaket kan klagast på i medhald av forskrift for motorisert ferdsel i utmark og på islagte vassdrag § 4a og forvaltingslova kap VI. Eventuelle klager må sendast til kommunen i løpet av 3 veker.

Her kan du lese forskrifta.  • eBillett
  • Fjellnettverket
  • Val
  • visithaukeli logo
  • visitrauland logo
  • VisitVinje Logo
  • nasjonalparkkommune logo

vinje.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke vinje.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk