Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Detaljregulering i Øyfjell

Plan - og miljøutvalet vedtok 21.06.2017, sak 17/124, å leggje framlegg til detaljregulering for Øyfjell ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan – og bygningslova § 12 – 10.
I perioden for offentleg ettersyn kan alle kome med skriftlege merknader til Vinje kommune, innan 01.09.2017.

Planframlegget legg til rette for ein ny huskrull med 10 bustadtomter og nødvendig infrastruktur. Det er i tillegg lagt opp til ei opprusting av VA – nettet og nytt vassbehandlingsanlegg. 

Føresegner
Kart
Planomtale
Vedtak

  • eBillett
  • Fjellnettverket
  • visithaukeli logo
  • visitrauland logo
  • VisitVinje Logo
  • nasjonalparkkommune logo

vinje.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke vinje.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk