Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Detaljregulering Øvre Vehus - 42/1

Plan- og miljøutvalet vedtok 13.12.2017, sak 17/200, å leggje framlegg til detaljregulering for Øvre Vehus 42/1 ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 12 – 10. I perioden for offentleg ettersyn kan alle koma med skriftlege merknadar til Vinje kommune innan 26.02.2018.

Planframlegget legg til rette for utbygging av 11 nye tomter for fritidsbustadar med høg sanitær standard. Ny plan vil delvis erstatte eksisterande utbyggingsplan for del av Heimtun/Vehus.

Framlegget er hovudsakleg i tråd med kommuneplanens arealdel og ligg innanfor byggeområde for fritidsbusetnad, teig F9, med ei lita utviding mot aust. 

Planframlegget kan du òg sjå påTenestetorget i Åmot. 

Dokument

Plan- og miljøutvalets vedtak 13.12.2017
Føresegner
Plankart
Planomtale


  • eBillett
  • Fjellnettverket
  • visithaukeli logo
  • visitrauland logo
  • VisitVinje Logo
  • nasjonalparkkommune logo

vinje.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke vinje.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk