Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Offentleg ettersyn detaljregulering Vierli H35 - 151/10

Plan- og miljøutvalet vedtok 13.12.2017, sak 17/202, å leggje framlegg til detaljregulering for Vierli H35 ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 12 - 10.

I perioden for offentleg ettersyn kan alle koma med skriftlege merknadar til Vinje kommune innan 01.05.2018.

Planframlegget legg til rette for 80 nye tomter til fritidsbustadar gjennom fortetting av eksisterande felt, samt utviding av feltet i sørleg retning.
Utvidinga av hyttefeltet går inn i område som er saet av til alpinsenter, og detaljreguleringa er såleis delvis i strid med gjeldande kommunedelplan. 

Planframlegget vil òg vera å sjå på Tenestetorget i Åmot.
Du kan kontakte Vinje kommune på telefon 35 06 23 00.  

Dokument

Føresegner 
Overvatn kart 
Overvatn notat 
Plankart 
Planomtale
Vedtak i Plan- og miljøutvalet

  • eBillett
  • Fjellnettverket
  • visithaukeli logo
  • visitrauland logo
  • VisitVinje Logo
  • nasjonalparkkommune logo

vinje.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke vinje.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk