Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Detaljregulering for Neset 134/1

Kommunestyret vedtok 08.03.18, sak 18/17, detaljregulering for Neset 143/1, i samsvar med plan- og bygningslova § 12 - 12.

Planen legg mellom anna til rette for sju nye fritidsbustader, parkeringsplass og nødvendig infrastruktur.

Planen kan du også sjå på Tenestetorget i Åmot.  

Du kan klage på kommunestyrets vedtak i samsvar med plan- og bygningslova §§ 1 – 9 og 12 -12, jfr forvaltningslova kap. VI. Klaga må du sende til Vinje kommune innan 3 veker.

Du må fremje krav om erstatning eller innløysing innan tre år frå denne kunngjeringa, jfr plan- og bygningslova §§ 15 – 2 og 15 - 3. Krava må vere skriftlege og sendast til Vinje kommune.

Dokument:
Plankart
Føresegner
Planomtale
Kommunestyrevedtak 18.01.18
Kommunestyrevedtak 18.03.18
Brev til naboar mfl.

  • eBillett
  • Fjellnettverket
  • visithaukeli logo
  • visitrauland logo
  • VisitVinje Logo
  • nasjonalparkkommune logo

vinje.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke vinje.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk