Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Detaljregulering for Vestlia Rauland - kunngjering av planvedtak

Kommunestyret vedtok 22.06.17, sak 17/47, detaljregulering for Vestlia Rauland i samsvar med plan- og bygningslova § 12 – 12.
Planen legg til rette for om lag 150 hyttetomter. Føresegnene legg opp til at det kan byggast opptil 2 einingar pr. hyttetomt, men ikkje fleir enn 200 einingar totalt.

Du kan klage på kommunestyrets vedtak i samsvar med plan- og bygningslova §§1 – 9 og 12 – 12, jf forvaltningslova kap VI. Klaga må sendast til Vinje kommune innan 3. veker.
Du må fremje krav om erstatning eller innløysing innan tre år frå denne kunngjeringa, jf plan- og bygningslova §§15 – 2 og 15 – 3. Krava må vere skriftlege og sendast til Vinje kommune».

Dokument:

Føresegner
Plankart
Planomtale
Vedtak

  • eBillett
  • Fjellnettverket
  • visithaukeli logo
  • visitrauland logo
  • VisitVinje Logo
  • nasjonalparkkommune logo

vinje.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke vinje.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk