Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Detaljregulering for Vierli F12

Framlegg til detaljregulering for Vierli F12 - andre gongs handsaming og endeleg vedtak.
Kommunestyret vedtok 19.10.2017, sak 17/69, detaljregulering for Vierli F12 i samsvar med plan- og bygningslova § 12 - 12.

Planen legg til rette for fritidstomter på område F12 på Vierli. 

Du kan klage på kommunestyrets vedtak i samsvar med plan- og bygningslova §§ 1 – 9 og 12 -12, jfr forvaltningslova kap. VI. Klaga må du sende til Vinje kommune innan 30.11.2017, Vinjevegen 192, 3890 Vinje eller postmottak@vinje.kommmune.no.

Du må fremje krav om erstatning eller innløysing innan tre år frå denne kunngjeringa, jfr plan- og bygningslova §§ 15 – 2 og 15 - 3. Krava må vere skriftlege og sendast til Vinje kommune.

Dokument:
Kommunestyrevedtak
Planomtale
Føresegner
Plankart  • eBillett
  • Fjellnettverket
  • visithaukeli logo
  • visitrauland logo
  • VisitVinje Logo
  • nasjonalparkkommune logo

vinje.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke vinje.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk