Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Detaljregulering Vierli H35

Kommunestyret vedtok 28.06.18, sak nr. 18/65, detaljregulering for Vierli H35 i samsvar med plan- og bygningslova § 12 – 12.
Planen legg til rette for utbygging av 87 nye tomter for fritidsbustader.

Vedtaket kan påklagast til Fylkesmannen i medhald av plan- og bygningslovas §§ 1 - 9 og 12 - 12 , jfr forvaltningslovas kap. VI. Eventuelle klager må sendast til Vinje kommune innan 01.10.18.
postmottak@vinje.kommune.no 

Krav om erstatning eller innløysing må fremjast innan tre år frå denne kunngjeringa, jfr plan- og bygningslovas §§ 15 – 2 og 15 - 3. Krava må vere skriftlege og sendast til Vinje kommune.

Dokument:
Planomtale
Føresegner
Plankart
Kommunestyrevedtak

  • eBillett
  • Fjellnettverket
  • visithaukeli logo
  • visitrauland logo
  • VisitVinje Logo
  • nasjonalparkkommune logo

vinje.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke vinje.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk