Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Strandbekkli

Kommunestyret vedtok 28.06.18, sak 18/62, detaljregulering for Strandbekkli i samsvar med plan- og bygningslova § 12 - 12.

Planen legg til rette for noko fortetting med 19 nye hyttetomter, veg fram til alle hyttene, og eit areal for utleigeleilegheiter ved fylkesvegen.. Planområdet er utvida. Skiløypa til Silkedalen og større p-plass i nordaust er regulert inn.

Planen kan du også sjå på Tenestetorget i Åmot.

Du kan klage på kommunestyrets vedtak i samsvar med plan- og bygningslova §§ 1 – 9 og 12 -12, jfr forvaltningslova kap. VI. Klaga må du sende til Vinje kommune innan 10.10.18.

Du må fremje krav om erstatning eller innløysing innan tre år frå denne kunngjeringa, jfr plan- og bygningslova §§ 15 – 2 og 15 - 3. Krava må vere skriftlege og sendast til Vinje kommune.

Dokument :

Plankart

Føresegner

Planomtale

Kommunestyrevedtak  • eBillett
  • Fjellnettverket
  • visithaukeli logo
  • visitrauland logo
  • VisitVinje Logo
  • nasjonalparkkommune logo

vinje.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke vinje.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk