Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Detaljregulering av G-S veg mellom Lidvegen og Øyfjell oppvekstsenter


Kommunestyret i Vinje kommune vedtok i møte 31.05.18, sak 18/35, å sette av det totale netto mindreforbruket ved driftseiningane til regulering av prioritet 2 og 3 i trafikksikringsplanen, dvs. gang- og sykkelveg langs strekningane Lidvegen – Øyfjell skule, og Camp Vierli – Krossen. Desse midlane kan nyttast til å leige inn ekstern planhjelp. Etter lysing av minikonkurranse er det Rambøll som har fått oppdraget med gjennomføring av reguleringsplanen.

Planområde

  • eBillett
  • Fjellnettverket
  • Val
  • visithaukeli logo
  • visitrauland logo
  • VisitVinje Logo
  • nasjonalparkkommune logo

vinje.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke vinje.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk