Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Kommunedelplan Edland/Haukeli

Planprogram for kommunedelplan Edland/Haukeli vart vedteken i kommunestyret 18.01.2018, sak 18/8.

Det er utarbeidd framlegg til planprogram. Planprogrammet gjer greie for tema og organisering av planarbeidet. Plan – og miljøutvalet vedtok 19.04.2017, sak 17/83, å leggje framlegg til planprogram ut til offentleg ettersyn i medhald av plan – og bygningslova § 11-13.

Ein ynskjer merknader til framlegg til planprogram, synspunkt på utviklinga i Edland / Haukeli, og eventuelt innspel om utbygging.

Framlegg til planprogram finn de på Tenestetorget i Åmot og på www.vinje.kommune.no under arealplanar. De kan og ta kontakt med kommunen på 35 06 23 00 for å få meir informasjon.

Brev om dette blir sendt til offentlege instansar, organisasjonar, og partar som tidlegare har varsla at dei har innspel til rulleringa.

Ein ynskjer samstundes å varsel om folkemøte på grendehuset i Edland TYSDAG 29 AUGUST 2017, meir informasjon om dette kjem seinare.

Planprogram
Plan- og miljøutvalet


Planprogram for kommunedelplan Edland/Haukeli vart vedteken i kommunestyret 18.01.2018, sak 18/8

Planprogram for kommunedelplan Edland/Haukeli 

  • eBillett
  • Fjellnettverket
  • Val
  • visithaukeli logo
  • visitrauland logo
  • VisitVinje Logo
  • nasjonalparkkommune logo

vinje.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke vinje.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk