Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Lokal føresegn renovasjon og slam - høyring

Endring i Føresegn for innsamling og handsaming av hushaldsavfall, tøming av slamskiljarar, privet, tette tankar mv. og for avfallsgebyr for kommunane Fyresdal, Kviteseid, Seljord, Tokke og Vinje i Telemark.

Høyringsperiode 9. oktober - 31. oktober 2017.

Endringane vert gjort av omsyn til naudsynte og lovpålagte tilpassingar til dei sentrale lovverka på området med ref. til m.a; Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forureiningslova), samt Lov om helsetenesta i kommunane.

Høyringsutkast/endra føresegn er lagt ut til ettersyn i kommunane Fyresdal, Kviteseid, Seljord, Tokke og Vinje samt i ekspedisjonen hos Renovest IKS. Høyringsutkast/endra føresegn er og lagt tilgjengeleg på dei respektive kommunane sine heimesider; www.fyresdal.kommune.no, www.kviteseid.kommune.no, www.seljord.kommune.no, www.tokke.kommune.no og www.vinje.kommune.no og på heimesida til www.renovest.no

Høyringsuttale skal merkast «Endra lokal føresegn avfall/slam» og sendast skriftleg innan 31.10.2017 til Renovest IKS, Ordalsvegen 63, 3850 Kviteseid eller til post@renovest.

Høyringsutkast/endra føresegn finn du herRenovest
  • eBillett
  • Fjellnettverket
  • visithaukeli logo
  • visitrauland logo
  • VisitVinje Logo
  • nasjonalparkkommune logo

vinje.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke vinje.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk