Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Kommunedelplan for Helse og omsorg Vinje kommune

I tråd med Vinje kommune sin Planstrategi er det utarbeidd utkast til Kommunedelplan for Helse og omsorg, planperiode 2017-2030.
Høyringsfrist er sett til 01.06.17

I tråd med føringar for kommunalt planarbeid i Plan- og bygningslova vert planutkastet lagt ut til høyring og offentleg ettersyn. Planen skal leggjast fram for politisk handsaming og godkjenning i juni 2017.

Planutkastet kan du lese her

Høyringsinnspel til planutkastet kan sendast til :
Vinje kommune, Vinjevegen 192, 3890 Vinje

Eller postmottak@vinje.kommune.no

Merk innspelet med «Kommunedelplan Helse og omsorg»

Vinje kommune kommunevåpen
  • eBillett
  • Fjellnettverket
  • visithaukeli logo
  • visitrauland logo
  • VisitVinje Logo
  • nasjonalparkkommune logo

vinje.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke vinje.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk