Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Friskliv

 

Frisklivskort Åmot Pris
Sesongkort for ei gruppe/aktivitet

kr 300,00

Sesongkort for fleire grupper kr 500,00
Drop-in gruppetime (betal på dagtid på Tenestetorget, på kveldstid i badeluka på Vinjehuset)

kr 30,00

Sesongkort styrkerom kr 500,00
Drop-in styrkerom (betal på dagtid på Tenestetorget, på kveldstid i badeluka på Vinjehuset) kr 30,00 


Frisklivskort Edland Pris
Sesongkort gruppetime kr 300,00
Drop-in gruppetime kr   30,00
Sesongkort to grupper  kr 500,00


Frisklivskort Rauland Pris 
Sesongkort for ei gruppe/aktivitet kr 300,00
Sesongkort for fleire grupper kr 500,00 
Drop-in gruppetime kr 30,00
Sesongkort styrkerom kr 500,00
Drop-in styrkerom kr 30,00

Gjeld alle: 

50% rabatt på sesongkort og styrkerom for pensjonistar, uføre, studentar/vernepliktige og ungdom mellom 13 og 18 år.

Kjøp av sesongkort for kr.500,- gjev fri tilgang til alle aktivitetar. (Styrkerom og gruppetimar)

Aldersgrense for å trene på eige hand i styrkerommet er 10. klasse. 

Kortet blir selt på Tenestetorget eller du kan nytte nettbank. Kontonr2717 07 00037 merk med friskliv 4070340, namn, time, eller type kort.


  • eBillett
  • Fjellnettverket
  • visithaukeli logo
  • visitrauland logo
  • VisitVinje Logo
  • nasjonalparkkommune logo

vinje.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke vinje.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk