Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Avløp, vatn, renovasjon og feiing/tilsyn

 Pris inkl.mva
Avløp  
Kloakk tilknyting pr m2 - bruksareal (BRA) kr 462,21
Kloakk tilknyting næring vassmålar <25mm kr 55 465,46
Kloakk tilknyting næring vassmålar <50mm kr 83 197,53
Kloakk tilknyting næring vassmålar >50mm kr 110 929,59
Kloakk bustad < 50 m2 kr 2 069,95
Kloakk bustad 51-100 m2 kr 2 739,98
Kloakk bustad 101-150 m2 kr 3 751,17
Kloakk bustad > 150 m2 kr 4 522,61
Kloakk fast ab. del bustad/næring kr 956,31
Kloakk akonto pr m3

kr 17,14

Kloakk fast ab.del fritidsbustad

kr 1 913,79

Kloakk fritidsbustad < 50 m2

kr 2 359,70

Kloakk fritidsbustad 51-150 m2

kr 3 027,42

Kloakk fritidsbustad > 150 m2

kr 3 336,16

Vatn  
Vatn tilknyting  - pr m2 - bruksareal (BRA) kr 384,19
Vatn tilknyting  næring vassmålar <25mm kr 46 104,33
Vatn tilknyting næring vassmålar <50mm kr 69 156,49
Vatn tilknyting næring vassmålar >50mm kr 92 206,93
Vatn bustad < 50 m2 kr 1 454,12
Vatn bustad 51-100 m2 kr 1 855,15
Vatn bustad 101 - 150 m2 kr 2 461,29
Vatn bustad > 150 m2 kr 2 922,01
Vatn fast ab. del bustad/næring kr 788,28
Vatn akonto kr 10,27
Målarleige liten kr 500,00
Målarleige stor kr 750,00
Vatn fast ab.del fritidsbustad kr 1 576,57
Vatn fritidsbustad < 50 m2 kr 1 842,90
Vatn fritidsbustad 51-150 m2 kr 2 242,40
Vatn fritidsbustad > 150 m2 kr 2 429,14
Slam  
Tette tankar kr 3 290,23
Slamtøming årl kr 3 290,23
Feittavskiljar < 4 m3 kr 4 897,08
Slamtøming pris pr m3 stor tank kr 748,94
Slamtøming 2. kvart år kr 3 290,23
Slamtøming 4. kvart år kr 3 290,23
Slamtøming fritidsbustad 2. kvart år    kr 3 290,23
Renovasjon  
Renovasjon standard (bustad/fritidsbustad) kr 2 479,89
Renovasjon m/heimekompost (bustad) kr 1 859,92
Renovasjon mini (bustad) kr 1 735,92
Renovasjon utleigehybel (bustad) kr 1 735,92
Feiing  
Feiing/tilsyn 1 pipe/pipeløp kr 287,5
Feiing/tilsyn 2 piper/pipeløp kr 431,25 
  • eBillett
  • Fjellnettverket
  • visithaukeli logo
  • visitrauland logo
  • VisitVinje Logo
  • nasjonalparkkommune logo

vinje.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke vinje.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk