Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Helse og omsorg

Pris heimehjelp, heimetenester og opphaldsutgifter for bebuarar ved Norheimstunet og Rauland omsorgssenter

Betalingssatsar for heimehjelp utrekna etter G pr 01.05.17

Grunnbeløp Nettoinntekt Abonnementpris pr månad
Inntil 2 G Inntil kr 187 268 kr    200,00
2 G - 3 G kr 187 268 - 280 902 kr    582,00
3 G - 4 G kr 280 902 - 374 536 kr    1 005,00
4 G - 5 G kr 374 536 - 468 170 kr    1 327,00
Over 5 G Frå kr 468 170 kr    1 852,00

Treng du meir enn til saman 2 timar heimehjelp pr mnd, betalar du fullt abonnement ut i frå inntekta di pluss inntekta til ektefelle/sambuar/partnar.


Treng du heimehjelp berre 2 timar eller mindre pr mnd, betalar du pr time.


Timesatsar er då
Grunnbeløp Nettoinntekt Abonnementspris pr månad
Inntil 2 G Inntil kr 187 268 kr 100,00
2 G - 3 G kr 187 268 - 280 902
kr 169,00
3 G - 4 G kr 280 902 - 374 536
kr 211,00
4 G - 5 G kr 374 536 - 468 170
kr 264,00
Over 5 G Frå kr 468 170 kr 317,00


Tryggleiksalarm - Analoglinje                     kr 211,00 pr mnd
Tryggleiksalarm - GSM/IP kr 244,00 pr mnd
Middag kr 90,00 pr porsjon
Leige av heimevaktmeistar kr 131,00 pr time
Hjelpemiddel frå korttidslager kr 20,00 pr hjelpemiddel pr månad, makspris kr 60,00 pr månad
Dagtilbod eldre kr 137,00 pr dag inkl middag og transport
Dagtilbod psykisk helse kr 106,00 pr dag


Satsar for bebuarar ved Rauland omsorgssenter Pris
Fullkost (middag, tørrmat, TV, hushaldningsartiklar, eingongsutstyr) kr 149,00 pr døgn
Telefon kr 57,00 pr mnd
Vask av klede kr 113,00 pr mnd

 

Satsar for bebuarar ved Norheimstunet omsorgssenter Pris
Fullkost (middag, tørrmat, TV, hushaldningsartiklar, eingongsutstyr) kr 149,00 pr døgn
Middag kr 90,00
Middag ved eldresenteret på Norheimstunet (for bebuarar) kr 90,00
Telefon  kr 57,00 pr mnd
Vask av klede kr 113,00 pr mnd 
Fellesutgifter kr 59,00 pr døgn 

 

Satsar for institusjonsopphald Pris
Korttidsopphald

kr 155,- pr døgn

Dag- og nattopphald kr 80,- pr døgn
Dersom det overstig 60 døgn på korttidsopphald i kalenderåret, må ein for resten av året betale døgnpris som tilsvarar den sats ein ville ha betalt for langtidsopphald. 
Jf rundskriv I-46/97 og rundskriv I-1/2017.

Fribeløpet før berekning av vederlag for langtidsopphald i institusjon vert sett til kr 8.000,- 

Fribeløpet før berekning av vederlag for langtidsopphald i institusjon for bebuarar som ikkje sjølv ynskjer å bu på dobbeltrom/ektepar på dobbeltrom, vert sett til kr 38.300,- 

Jf rundskriv I-1/2017.

 

Audiometri (høyreprøver)             kr 230,00

 

 

 

 

  • eBillett
  • Fjellnettverket
  • visithaukeli logo
  • visitrauland logo
  • VisitVinje Logo
  • nasjonalparkkommune logo

vinje.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke vinje.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk