Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Helse og omsorg

Pris heimehjelp, heimetenester og opphaldsutgifter for bebuarar ved Norheimstunet og Rauland omsorgssenter

Betalingssatsar for heimehjelp utrekna etter G pr 01.05.17

Grunnbeløp Nettoinntekt Abonnementpris pr månad
Inntil 2 G Inntil kr 187 268 kr    205,00
2 G - 3 G kr 187 268 - 280 902 kr    587,00
3 G - 4 G kr 280 902 - 374 536 kr    1 010,00
4 G - 5 G kr 374 536 - 468 170 kr    1 332,00
Over 5 G Frå kr 468 170 kr    1 857,00

Treng du meir enn til saman 2 timar heimehjelp pr mnd, betalar du fullt abonnement ut i frå inntekta di pluss inntekta til ektefelle/sambuar/partnar.


Treng du heimehjelp berre 2 timar eller mindre pr mnd, betalar du pr time.


Timesatsar er då
Grunnbeløp Nettoinntekt Abonnementspris pr månad
Inntil 2 G Inntil kr 187 268 kr 105,00
2 G - 3 G kr 187 268 - 280 902
kr 174,00
3 G - 4 G kr 280 902 - 374 536
kr 216,00
4 G - 5 G kr 374 536 - 468 170
kr 269,00
Over 5 G Frå kr 468 170 kr 322,00


Tryggleiksalarm - Analoglinje                     kr 215,00 pr mnd
Tryggleiksalarm - GSM/IP kr 250,00 pr mnd
Middag kr 93,00 pr porsjon
Leige av heimevaktmeistar kr 140,00 pr time
Hjelpemiddel frå korttidslager kr 25,00 pr hjelpemiddel pr månad, makspris kr 65,00 pr månad
Dagtilbod eldre kr 142,00 pr dag inkl middag og transport
Dagtilbod psykisk helse kr 120,00 pr dag


Satsar for bebuarar ved Rauland omsorgssenter Pris
Fullkost (middag, tørrmat, TV, hushaldningsartiklar, eingongsutstyr) kr 154,00 pr døgn
Telefon kr 60,00 pr mnd
Vask av klede kr 115,00 pr mnd
Middag kr 93,00
Fellesutgifter kr 60,00 

 

Satsar for bebuarar ved Norheimstunet omsorgssenter Pris
Fullkost (middag, tørrmat, TV, hushaldningsartiklar, eingongsutstyr) kr 154,00 pr døgn
Middag kr 93,00
Middag ved eldresenteret på Norheimstunet (for bebuarar) kr 93,00
Telefon  kr 60,00 pr mnd
Vask av klede kr 115,00 pr mnd 
Fellesutgifter kr 60,00 pr døgn 

 

Satsar for institusjonsopphald Pris
Korttidsopphald

kr 160,- pr døgn

Dag- og nattopphald kr 80,- pr døgn
Dersom det overstig 60 døgn på korttidsopphald i kalenderåret, må ein for resten av året betale døgnpris som tilsvarar den sats ein ville ha betalt for langtidsopphald. 
Jf rundskriv I-46/97 og rundskriv I-1/2017.

Fribeløpet før berekning av vederlag for langtidsopphald i institusjon vert sett til kr 8.000,- 

Fribeløpet før berekning av vederlag for langtidsopphald i institusjon for bebuarar som ikkje sjølv ynskjer å bu på dobbeltrom/ektepar på dobbeltrom, vert sett til kr 38.300,- 

Jf rundskriv I-1/2017.

 

Audiometri (høyreprøver)             kr 230,00


Helsesystertenesta, reisevaksinering Pris
Konsultasjon, vaksne 230
Konsultasjon, born 75
Konsultasjon, studentar 100
Nytt vaksinasjonskort 100
Fritakingsattest Gulfeber 120

 

 

 

 

  • eBillett
  • Fjellnettverket
  • visithaukeli logo
  • visitrauland logo
  • VisitVinje Logo
  • nasjonalparkkommune logo

vinje.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke vinje.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk