Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Bruli

Adresse: Vinjevegen 236

Bruli er dei nyaste omsorgsbustadene kommunen har, og blei opna i mai 2011. Bygget består av 8 bueiningar, med fellesarealer.
Med sentral plassering bak Vinje helsesenter, er det kort veg til offentlege kontor og hjelpeapparat.
Bustadene er tilrettelagt for funksjonshemma og er lyse og trivelege. Kvar eining har terasse eller utgang direkte til bakkeplan.
Bruli er del av satsinga kommunen har innom psykisk helse, og inneheld og kontorlokal for psykisk helseteneste. Øvrige heimebaserte tenester i Åmot, er lokalisert til Vinje helsesenter. 

Natteneste har base ved Sjukeheimen som og ligg i Vinje helsesenter.

Kontaktinfo Bruli:
Carsten Christian Hald
E-post: carsten.christian.hald@vinje.kommune.no
Tlf.: 35 06 23 00

Kontaktinfo vedrørande søknad om bustad eller tenester:
Dette skjer til koordinering- og tildelingskontoret i kommunen (personalet i heimetenesta og ved senteret kan hjelpe deg med dette om du har trong for det)

E-post: plo@vinje.kommune.no
Tlf.: 468 84 316 eller 35 06 25 54

 

  • eBillett
  • Fjellnettverket
  • Val
  • visithaukeli logo
  • visitrauland logo
  • VisitVinje Logo
  • nasjonalparkkommune logo

vinje.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke vinje.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk