Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Omsorgsbustader i Åmot

Det ligg to bygg med tilsaman 8 bueiningar bak Vinje helsesenter, rett ved Bruli. Bustadene har ikkje fellesareal, men er tilrettelagt for funksjonshemma. Det er ikkje fast bemanning knytt til desse.

Base for heimetenester ligg i nabobygget Vinje helsesenter. Nyheim inngang I, Vinjevegen 210. Her er og natteneste som reiser ut ved behov for tenester på natt.
I lokala på Nyheim er dagtilbodet til heimebuande eldre, med namnet Grannestoga. 

 

Kontaktinfo heimetenestene:

Avdelingsleiar for heimetenestene i Åmot er Ann-Kristin Åsheim.
E-post: ann.kristin.aasheim@vinje.kommune.no
Tlf.: 35 06 23 00

 

Kontaktinfo vedrørande søknad om bustad eller tenester:

Dette skjer til koordinering- og tildelingskontoret i kommunen (personalet i heimetenesta og ved senteret kan hjelpe deg med dette om du har trong for det)

 

E-post: plo@vinje.kommune.no
Tlf.: 468 84 316 eller 35 06 25 54

  • eBillett
  • Fjellnettverket
  • Val
  • visithaukeli logo
  • visitrauland logo
  • VisitVinje Logo
  • nasjonalparkkommune logo

vinje.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke vinje.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk