Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Helsefagarbeidarar

Vinje helse og omsorg, sjukeheimen har fleire ledige helgestillingar - ID 1475. Stillingsprosentar frå 12% til 27 %, fast. Arbeid kvar tredje helg.
Søknadsfrist: 27.10.17

Me ynskjer personar med helsefagutdanning. Andre kan søkje, men personar utan fagutdanning vil bli midlertidig tilsett.

Me legg vekt på fylgjande kvalifikasjonar og eigenskapar:

 Me søkjer ein sjølvstendig og resultatorientert person med gode evner til samarbeid.

 Autorisasjon som helsefagarbeidar , andre kan søkje.

 Må ha god kunnskap i norsk, skriftleg og munnleg, minimum nivå B2

 Personelge eigenskapar ved intervju vert vektlagt

 Det er ynskjeleg med erfaring frå liknande arbeid

Skulle det bli interne omrokkeringar vert det tilsett i desse stillingane samstundes.

Me kan tilby:

 Løn etter avtale

 Gode forsikrings- og pensjonsordningar

I samsvar med Offentleglova §25 kan namn på søkjarane offentleggjerast.

Nærare opplysningar om stillingane ved Baiba Sheine på tlf. 953 05 641 eller

Liv Berit Versto 917 65 497.

Søknad vert å sende på elektronisk skjema

  • eBillett
  • Fjellnettverket
  • visithaukeli logo
  • visitrauland logo
  • VisitVinje Logo
  • nasjonalparkkommune logo

vinje.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke vinje.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk