Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Pedagogisk leiar - vikariat Øyfjell oppvekstsenter

Øyfjell oppvekstsenter, barnehage Inntil 100% vikariat som pedagogisk leiar frå 15.08. – 31.12.19 – ID 1669
Forlenga søknadsfrist: 05.08.19

For stillinga ynskjer me ein person:

 • Som har godkjent barnehagelærarutdanning
 • Som har gode leiareigenskapar
 • Som har evne til å skape gode relasjonar til born og vaksne
 • Som er fleksibel og syner interesse for endringsarbeid
 • Som tek initiativ og kan arbeide sjølvstendig 
 
Me kan tilby:
 • Eit positivt og lærande arbeidsmiljø
 • Kompetanseheving for tilsette
 • 5 planleggingsdagar i året
 • Løn etter avtale
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar
 • Gode barnehagetilbod 
 
Nærare opplysningar om stillinga ved fungerande oppvekstsjef Mona Testad, 997 02 764, mona.testad@vinje.kommune.no eller ass. oppvekstsjef Unni Kristensen, 971 76385, unni.kristensen@vinje.kommune.no  
 
Aktuelle søkjarar vil bli kalla inn til intervju. Kopi av vitnemål og attestar leverast i samband med intervjuet. Me ynskjer at det kjem klart fram av søknaden kvifor du søkjer. Administrasjonsspråk: nynorsk. 
 
Politiattest må visast fram ved tilsetjing, jf. §19 i barnehagelova. I samsvar med Offentleglova §25 kan namn på søkjarane offentleggjerast. 
 
Søknad vert å sende på elektronisk skjema


Velkomen som søkjar!

 • eBillett
 • Fjellnettverket
 • Val
 • visithaukeli logo
 • visitrauland logo
 • VisitVinje Logo
 • nasjonalparkkommune logo

vinje.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke vinje.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk