Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

3 årig prosjektstilling som Digitaliseringskoordinator

Vest-Telemarkrådet er eit regionalt samarbeidsorgan for kommunane; Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje.


Arbeidsgjevar: Vest-Telemarkrådet
Stillingstittel: Digitaliseringskoordinator 
Stad: Kviteseid
Frist: 5. juni 2018
Tiltreding: Snarast
Varighet: Prosjektstilling. Varigheit til juni 2021.

Vil du ta ei sentral rolle i å etablere framtidas tenester, og ha ei aktiv rolle i arbeidet med innovasjon og digitalisering for seks av Telemarks flottaste kommunar?

Er du nysgjerrig og trur du på digital begeistring?


Som digitaliseringskoordinator vil du vera med på utviklinga i det nye samarbeidet «Digivest». Du vil ha i oppgåve å koordinere innspel, planlegge og leie prosjektarbeid - i tett samarbeid med dei seks rådmennene og fagpersonar frå kommunane i Vest-Telemark. 

Arbeidet vil være allsidig, så det er viktig at du er uredd og viljug til å gripe tak i nye oppgåver.

Gjennom brukarinvolvering og brukarorientert design skal du hjelpe oss med å skape ein enklare kvardag for tilsette, innbyggjarar og næringsliv i Vest-Telemarkkommunane. 

Vi søkjer ein dyktig, målretta og engasjert person som kan leie våre 6 kommunar inn i framtida og bistå dei i digitaliseringsarbeidet. 

Arbeidsoppgåver
• Vera digital begeistringsagent
• Forankre arbeidet og skape forståing for endringar i 6 ulike kommunar
• Leie utviklinga av tenester basert på forretningsbehov frå kommunen gjennom Digivest 
• Bistå fagområda med innovasjons- og rådgjevingskompetanse 
• Planlegge, leie og organisere ulike digitaliseringsprosjekt 
• Delta i fagnettverk regionalt og nasjonalt knytt til digitalisering, og vera fagleg oppdatert
• Vera kommunane sin ressursperson knytt til personvern (GDPR). Del av samarbeidet i Digivest
Søkjar bør ha
• Relevant utdanning på bachelor eller master nivå (relevant erfaring kan kompensere for krav til utdanning) 
• God prosessforståing for å sikre samsvar mellom forretningsmessige behov og teknologi
• God forståing rundt teknologiske trendar generelt og kommunal sektor spesielt
• Kompetanse og forståing for prosessdesign og endringsleiing
• Erfaring med å navigere politisk og på tvers i offentleg sektor for å få gjennomslag for planar
• Kan vise til konkrete resultat innafor innovasjon, tenesteutvikling og gevinstrealisering
• God norsk skriftleg og munnleg framstillingsevne. Målform er nynorsk
• God oppdragsforståing og eignetheit vil bli vektlagt

Ein vil legge vekt på/personlege eigenskapar 
• Du er strukturert og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
• Utåtvend og læringsvillig 
• Du er framtidsretta, kreativ og engasjert 
• Du er løysingsorientert, har sterk gjennomføringsevne, og skapar entusiasme
• Du er en relasjonsbyggjar 

Vi tilbyr
• Stillingsbrøk: 100%
• Løn etter kvalifikasjonar
• Gode pensjonsordningar i KLP
• Kontorstad i hyggeleg miljø i næringshagen i Kviteseid sentrum
• Tilsetting skjer elles på dei vilkår som til ei kvar tid framkjem av gjeldande lover, reglement og tariffavtaler
• Opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjort sjølv om søkjaren har oppmoda om å ikkje bli ført opp på søkjarlista. Dersom oppfordringa ikkje blir tatt til følge, blir søkjaren varsla om dette, jf Offentleglova § 25
For nærare informasjon om stillinga, ta kontakt med regionrådsleiar Anne Aasmundtveit, 
tlf. 402 38 178.
Søknad med CV sendast Vest-Telemarkrådet på epost: aa@vest-telemark.no
  • eBillett
  • Fjellnettverket
  • visithaukeli logo
  • visitrauland logo
  • VisitVinje Logo
  • nasjonalparkkommune logo

vinje.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke vinje.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk