Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Psykologspesialist i barne- og ungdomspsykologi/psykolog

100% fast stilling som psykologspesialist i barne- og ungdomspsykologi/psykolog ved for tida Vinje, Tokke og Fyresdal kommunar. ID 550.
Søknadsfrist 30.12.17

Kommunane har tilsaman 7300 innbyggjarar. Cirka 1530 er born og unge i alderen 0-20 år. Ein av kommunane har vidaregåande skule. Vest-Telemark er kjent for sin kultur, flotte natur og gode moglegheitar til friluftsliv.

Hovudarbeidsoppgåver:

 • Klinisk verksemd med behandling, utgreiing og kartlegging av pasientar (evt. for vidare sending til spesialisthelsetenesta)
 • Samarbeid med tverrfaglege team i kommunane
 • Rettleiing av born og føresette
 • Førebygging (undervise tilsette i barne- og ungdomsskulen)

Kvalifikasjonar:

 • Autorisert psykolog
 • Erfaring med samtaler med born, ungdom og foreldre
 • Erfaring med samarbeid og rettleiing av andre faggrupper

Personlege eigenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God på rettleiing
 • Sjølvstendig og trygg på utøving av faget

Me tilbyr:

 • 100% fast stilling
 • Lønn etter avtale
 • Moglegheit for å vera med på å utvikle tenesta
 • Deltaking i nettverk  med andre psykologar, DPS og samarbeid med tilsvarande stilling i Seljord, Kviteseid og Nissedal
 • Gode pensjonsordningar

Søkarar utan spesialitet vil måtte inngå avtale om spesialisering.
Søkjer må ha sertifikat og nytte eigen bil. Det blir gitt køyregodtgjersle etter gjeldane satsar.
Tilsettingstidpunkt: Etter avtale

Spørsmål om stillinga kan rettas til:
Ann Wraa, helse og omsorgssjef Tokke kommune tlf: 35 07 55 01/970 21 422
Elin Erikstein, fagleiar psykisk helse Tokke kommune tlf: 35 07 55 46/970 58 050

Søknad vert å sende til Tokke kommune på elektronisk søknadsskjema


 • eBillett
 • Fjellnettverket
 • visithaukeli logo
 • visitrauland logo
 • VisitVinje Logo
 • nasjonalparkkommune logo

vinje.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke vinje.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk