Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Sjukepleiar - Vikarbank

Fast stilling for sjukepleiar i 75 % stilling X2: vikar ved fråvær på Vinje sjukeheim. ID 1637.
Søknadsfrist: 05.04.19

Stillingane har turnus med arbeid kvar tredje helg.

Stillingane er ledig frå snarast. Krav til søkjar er autorisert sjukepleiar.

Det blir vektlagt gode evner for å kunne samarbeide og fleksibilitet!

Stillingane vil ikkje vera knytt til ei gruppe, men skal brukast fleksibelt i heile sjukeheimen.

Ved interne omrokeringer vert det tilsett også i desse.

I samsvar med Offentleglova§25 kan namn på søkjarane offentleggjerast.

Nærare opplysningar om stillinga ved Liv Berit Versto, tlf. 917 65 497, Baiba Sheine, tlf.953 05 641.

Søknaden må sendes på elektronisk skjema

Me ynskjer deg velkomen som søkjar!

  • eBillett
  • Fjellnettverket
  • Val
  • visithaukeli logo
  • visitrauland logo
  • VisitVinje Logo
  • nasjonalparkkommune logo

vinje.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke vinje.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk