Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Sjukepleiar Vinje sjukeheim og dialyseavdeling

Fast stilling for sjukepleiar i 75 % stilling: vikar ved fråver inntil 60% i dialyseeining og 15 % Vinje sjukeheim. ID 1636.
Søknadsfrist: 05.04.2019

Vinje kommune driv desentralisert dialyseeining i samarbeid med Sjukehuset Telemark HF.

Arbeidsgjevaransvaret ligg til Vinje kommune, helse og omsorg.

Stillinga har turnus med arbeid kvar tredje helg. 

Stillinga er ledig frå snarast. Krav til søkjar er autorisert sjukepleiar som har opplæring og erfaring frå dialyse. Dersom du ikkje har opplæring og erfaring vil opplæring bli gjeven: 2 månadar i sjukehus Rjukan/Skien, og 1 månad ved dialyse i Vinje. 

Det blir vektlagt gode evner for å kunne samarbeide!

I samsvar med Offentleglova§25 kan namn på søkjarane offentleggjerast.

Nærare opplysningar om stillinga ved Liv Berit Versto, tlf. 917 65 497

Søknad må sendas på elektronisk skjema

Me ynskjer deg velkomen som søkjar !

  • eBillett
  • Fjellnettverket
  • Val
  • visithaukeli logo
  • visitrauland logo
  • VisitVinje Logo
  • nasjonalparkkommune logo

vinje.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke vinje.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk