Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Vinje helse og omsorg - støttekontaktar

Vinje kommune treng støttekontaktar - ID 1534
Søknadsfrist 4. mai 2018

Ein støttekontakt er ein person som gjev andre assistanse, støtte og oppfylgjing på fritida.
Me søkjer etter støttekontaktar for yngre personar.
Det er ikkje krav om spesiell utdanning. Opplæring og rettliing vil bli gjeve. Personlege eigenskapar og motivasjon for arbeidet er avgjerande. Me oppfordrar menn til til å søkje.
Du må ha førarkort og kunne disponere eigen bil.

Det er krav om politiattest av nyare dato  (ikkje eldre enn 3 mnd).
I samsvar med Offentleglova §25 kan namn på søkjarane offentleggjerast.
For nærare opplysningar kan du kontakte Koordinering- og tildelingskontoret, tlf. 35 06 25 54.

Søknad sendast på elektronisk skjema


  • eBillett
  • Fjellnettverket
  • visithaukeli logo
  • visitrauland logo
  • VisitVinje Logo
  • nasjonalparkkommune logo

vinje.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke vinje.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk