Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Vernepleiar/psykiatrisk sjukepleiar/sjukepleiar

2 gongs lysing - Vinje helse og omsorg, psykisk helse og rus
100% fast stilling som vernepleiar/psykiatrisk sjukepleiar/sjukepleiar, frå snarast – ID 1575
Søknadsfrist: 04.01.2019

Turnusstilling med arbeid kvar 3. helg. Me oppmodar menn om å søkje. 

Arbeidet er variert og utfordrande. Arbeidsoppgåvene er retta mot tett individuell oppfylgjing av bebuarar og miljøarbeid i bustad. Det er etablert team rundt kvar enkelt bebuar. Tilsette får rettleiing og undervisning regelmessig. 


Me legg vekt på fylgjande kvalifikasjonar og eigenskapar: 

• Søkjar bør ha vidareutdanning og/eller erfaring innan psykisk helsearbeid 
• Ha interesse for fagfeltet psykiatri, rus og miljøarbeid 
• Det er ynskjeleg med erfaring frå arbeid med psykose pasientar og utagerande pasientar 
• Gode norskkunnskapar, både munnleg og skrifteleg – minimum nivå B2 
• Førarkort klasse B. Må kunne disponere eigen bil 
• Me søkjer etter ein sjølvstendig og resultatorientert person med gode evner til samarbeid og fleksibilitet 
• Personlege eigenskapar vil bli vektlagt 
• Lovkrav om politiattest 

Dersom fleire stillingar vert ledige med bakgrunn i interne omrokkeringar, tilset me og i desse. I samsvar med offentleglova §25 kan namn på søkjarane offentleggjerast. Nærare opplysningar om stillinga ved avdelingsleiar Carsten Hald, tlf.nr.: 90 93 70 93. 

Søknad skal sendast på elektronisk skjema.
  • eBillett
  • Fjellnettverket
  • visithaukeli logo
  • visitrauland logo
  • VisitVinje Logo
  • nasjonalparkkommune logo

vinje.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke vinje.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk