Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Vinje sjukeheim - kjøkenvert ved avdelingskjøken

50 % fast stilling som kjøkenvert frå 01.02.2019 – ID 1583
Søknadsfrist: 15.desember 2018


Hovudarbeidsområde:
• Tilrettelegging av måltid ved dei ulike avdelingane
• Reinhald og oppfylgjing av internkontroll
• Bestilling av varer

Me legg vekt på fylgjande kvalifikasjonar og eigenskapar:
• Me ynskjer person med fagbrev innan matfag, andre kan søkje
• Personlege eigenskapar ved intervju vil bli vektlagt
• Stillinga er dagtid, med arbeid kvar 3.helg

Me kan tilby:
• Løn etter Vinje kommunes lønsregulativ
• Gode forsikrings- og pensjonsordningar

I samsvar med Offentleglova §25 kan namn på søkjarane offentleggjerast.
Nærare opplysningar om stillinga ved Liv Berit Versto tlf: 917 65 497.

Søknad på elektronisk skjema

  • eBillett
  • Fjellnettverket
  • visithaukeli logo
  • visitrauland logo
  • VisitVinje Logo
  • nasjonalparkkommune logo

vinje.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke vinje.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk