Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Endring i foreldrebetaling i barnehage

Det er fatta vedtak i Stortinget om ny maksimalpris for barnehagebetaling gjeldande frå 01.05.2015 - maksprisen er sett til kr 2.580 pr månad

Om foreldrebetaling i barnehagen frå 01.08.2015

I forskrift om foreldrebetaling er det også lagt inn ei moderasjonsordning om at ein ikkje skal betale meir enn 6 % av familiens samla bruttoinntekt. 
Syskenmoderasjon er som før, 30% for 2. barn og 50 % for barn nr. 3.

For inneverande år kan ein søkje om redusert foreldrebetaling dersom ein har ei samla inntekt på under kr 473 000. 

Ordninga er komen inn som nytt ledd i «Forskrift om foreldrebetaling i barnehager» § 3 «Moderasjonsordninger».

Alle barnehagane sender ut nytt inntektsgrunnlagskjema før ferien -  skjema må leverast til barnehagen innan 1. august 2015.


Betalingssatsar frå 01.05.2015


Pengesedler
  • eBillett
  • Fjellnettverket
  • visithaukeli logo
  • visitrauland logo
  • VisitVinje Logo
  • nasjonalparkkommune logo

vinje.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke vinje.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk