Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Idretts- og friluftsplanen - revidering

Kommunedelplanen for idrett og friluftsliv i Vinje er under revidering. Etter førre høyringsrunde har planen vore oppe i OVU, og godkjend der. No er det ein ny runde, og me ber om innspel frå organisasjonar, lag eller andre interesserte.
Frist for å koma med innspel er 14. august 2014.


Den nye planen er fireårig og skal gjelde for 2014 - 2017. Planprosessen skal gå føre seg etter plan- og bygningslovas reglar. Planen er eit viktig styringsdokument for arbeid og utvikling av idrett og friluftsliv i kommunen, særskilt i høve anleggsutbygging og prioritering av midlar til anlegg, samt  tilgang til område for friluftsliv.

Framlegg II kan du sjå her.

Ved innspel/ spørsmål ta kontakt med Silje Hagen, avdeling for Kultur og fritid - silje.hagen@vinje.kommune.no  innan 14. august 2014.

 

  • eBillett
  • Fjellnettverket
  • visithaukeli logo
  • visitrauland logo
  • VisitVinje Logo
  • nasjonalparkkommune logo

vinje.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke vinje.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk