Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Gladmelding til fastbuande og hyttefolk i Øyfjell

Telenor har gjeve klarsignal for å bygge ny mobiltelefonsendar i Øyfjell.

Sendaren vil vera plassert nord for Bergland.
Ein satsar på at bygginga skal føregå seinsommar/haust 2014 og at sendaren blir bruksklar i 2015.

Sendaren blir bygd med 4G dekking.
Dette er eit samarbeid mellom Telenor og Vinje kommune, og førearbeidet med å inngå intensjonsavtale med Telenor er igang.
Det same gjeld grunnrettsavtale med grunneigar og straumforsyning til sendaren.

Vinje kommune har saman med Telenor bygt liknande anlegg tre andre stadar i kommunen dei siste åra, og oppsitjarane som soknar til desse områda har ytt dugnadsinnsats i byggeprossessen - me vonar difor at øyfjellingane også kan bidra med dette.

Vi vil koma attende med nærare informasjon etter kvart.  

Mobiltelefonmast
  • eBillett
  • Fjellnettverket
  • visithaukeli logo
  • visitrauland logo
  • VisitVinje Logo
  • nasjonalparkkommune logo

vinje.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke vinje.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk