Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Foreldrebetaling barnehage

Frå 1. januar 2016 er maksprisen for 5 dagar pr. veke kr 2 655. Vinje kommune har friplass for barn der samla inntekt til familien er under kr 200 000.

Frå kr 200 000 til kr 473 00 er foreldrebetalinga 6 % av inntekta. I tillegg er det gratis kjernetid for alle 4- og 5- åringane 20 timar pr. veke for hushaldningar med samla inntekt under kr 405 000. Frå 1.august gjeld dette også for 3- åringane, det året dei fyller 3 år.

Frå hausten 2016 blir truleg retten til barnehageplass utvida til å gjelde barn som er fødde før 1. november.

For redusert foreldrebetaling må du søkje på eige skjema.

  • eBillett
  • Fjellnettverket
  • visithaukeli logo
  • visitrauland logo
  • VisitVinje Logo
  • nasjonalparkkommune logo

vinje.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke vinje.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk