Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Kloakk og septik

Det er Teknisk drift og vedlikehald (TDV) som har ansvar for kloakknettet

Vinje kommune driftar desse reinseanlegga
-  Åmot reinseanlegg
-  Rauland reinseanlegg
-  Haukeli reinseanlegg
-  Vågslid reinseanlegg
-  Vinjar Biovac anlegg

I tillegg har TDV drifta av felles avløpsanlegg i Arabygdi, Vesaas og Øyfjell.

Slamtøming

Renovest har ansvaret for innsamling, transport og handsaming av septik og slam.

Hytter skal tømast kvart 4. år - tankane vert tømt i 2006, 2010 osv. Dersom tank må tømast tidlegare, vert det ekstra kostnad for hytteeigar.
Tankar med 3 kammer og volum på 4 m3, kan få tøming kvart 2. år, mindre tankar og dei som ynskjer tøming oftare, kan få årleg tøming.
Gebyret for tøming vert delt i to, og du får rekning kvart halvår det året tanken vert tømt.


 

  • eBillett
  • Fjellnettverket
  • visithaukeli logo
  • visitrauland logo
  • VisitVinje Logo
  • nasjonalparkkommune logo

vinje.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke vinje.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk