Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst
 • Kommunal bustad

 • Mellombels husvære

  Generelt

  Kommunen skal hjelpe deg med å finne ein mellombels stad å bu dersom du ikkje har ein stad å sove og bu neste døgn.

  Har du eit akutt bustadbehov og ikkje kan skaffe deg bustad på eiga hand, pliktar kommunen å finne eit mellombels butilbod til deg. Kommunen skal tilby forsvarleg husvære til barnefamiliar, born og unge. Det tyder mellom anna at tilbodet i utgangspunktet ikkje gjeld for rusmiddelmisbrukarar (sjå lenkja til Kommunal bustad nedanfor).

  Vilkår

  Du treng bustad i eit nødstilfelle.

  Pris

  Pris avtalast ved inngåing av leigeavtale

  Kontaktavdeling

  NAV Vinje

  LederSkålen, Gerd Kari
  Telefon55 55 33 33
  E-postnav.vinje@nav.no
  Nettadressehttp://www.nav.no
  PostadresseVinjevegen 182, 3890 Vinje
  BesøksadresseÅmot, Vinje

  Lovar og retningsliner

  Tenesta er lovpålagd. Sjå Lov om sosiale tjenester i NAV § 27 Midlertidig botilbud

  Søknadsprosessen

  Søknadmottakar

  NAV Vinje

  3890 Vinje

  Behandlingstid

  Nav-kontoret har plikt til å behandle saka så snart som råd. I saker som gjeld akutt, mellombels bustad, vil det ofte vere nødvendig med saksbehandling i løpet av dagen.

  Høve til å klage

  Dersom Nav avslår søknaden, kan du klage på vedtaket innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Før opp kva du er misnøgd med og kvifor du meiner vedtaket bør endrast. Treng du rettleiing, kan du vende deg til Nav. Lèt Nav vedtaket bli ståande, blir saka sendt vidare til Fylkesmannen, som avgjer om klagen skal takast til følgje.

  Tenesteomtaler

  Sjå også

 • eBillett
 • Fjellnettverket
 • Val
 • visithaukeli logo
 • visitrauland logo
 • VisitVinje Logo
 • nasjonalparkkommune logo

vinje.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke vinje.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk