Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst
 • Økonomisk rådgiving

  Gjeldsrådgjeving

  Generelt

  Har du problem med å betale rekningar eller gjelda di? Kommunen kan hjelpe deg med råd og rettleiing.

  Har du betalings- eller gjeldsproblem, kan kommunen gje deg økonomisk rådgjeving. Du skal sjølv etter beste evne prøve å komme fram til ei ordning med dei du skyldar pengar. Men du kan få hjelp til å setje opp eit realistisk budsjett, forhandle med kreditorar og inngå ei gjeldsordningsavtale. Nav har òg oppretta ei landsdekkjande telefonteneste som skal gje ei enkel rettleiing (sjå lenka i brosjyrefeltet).

  Gjeldsrådgjevinga i Vest-Telemark er eit samarbeid mellom alle kommunane. Ei fast stilling på 60 prosent blir betala av kommunane etter ei fordeling i forhold til innbyggartalet. 

  Gjeldsrådgjevar Berit Valhovd, møter folk til samtale på NAV-kontoret i den kommunen dei bur.
  Ho er å treffe måndag, onsdag og torsdag.
  Saksgangen er ofte slik

  • Gå igjennom alle papira som dokumenterer både inntekter, utgifter og gjeld.
  • Finne ut kva mogleheta og kva begrensingar ein står ovanfor?
  • Kontaktar kreditorar og informerar om den vanskelege økonomiske situasjonen vedkommande er i, og ber om betalingsstopp eller utsetting.
  • Vidare må vi sjå på kvardagssituasjonen og setje opp budsjett for ikkje å opparbeide ytterlegare gjeld.
  • Herfrå arbeidar vi mot eit mål vi set oss om for eksempel refinansiering, nedbetalingsavtaler eller eventuelt en gjeldsordning.

  Brosjyrer

  Kontaktavdeling

  NAV Vinje

  LederSkålen, Gerd Kari
  Telefon55 55 33 33
  E-postnav.vinje@nav.no
  Nettadressehttp://www.nav.no
  PostadresseVinjevegen 182, 3890 Vinje
  BesøksadresseÅmot, Vinje

  Lovar og retningsliner

  Dette er ei lovpålagd teneste. Sjå

  Gjeldsordningsloven § 1-5 Kommunens plikt til å bistå personer med alvorlige gjeldsproblemer

  Lov om sosiale tjenester i NAV § 17 Opplysning, råd og veiledning

  Søknadsprosessen

  Rettleiing

  For at du skal få best mogleg hjelp frå rådgjevaren, er det viktig at rådgjevaren får nok informasjon til å danne seg eit korrekt og heilskapleg bilete av økonomien din. Slike opplysningar kan vere

  • Siste skatteoppgjer
  • Saldo på alle kontiane
  • Kopi av husleige- eller framleigekontrakt for dokumentasjon av buutgifter
  • Lønnsinntekter og trygdeytingar dei siste tre månadene
  • Dokumentasjon på eventuell bustønad
  • Opplysningar om lån, kredittgjeld, osb.
  • Kvittering for betalt husleige og straum
  • Utgifter i til lege, fysioterapeut, kiropraktor, tannlege, osb.
  • Utgifter til barnehage, SFO eller annan barnepass
  • Utgifter til forsikring
  • Opplysningar om innskot i spareordningar

  Søknadmottakar

  NAV Vinje
  Vinjevegen 182
  3890 Vinje

  Behandlingstid

  Kommunen har plikt til å behandle saka så snart som råd.

 • eBillett
 • Fjellnettverket
 • Val
 • visithaukeli logo
 • visitrauland logo
 • VisitVinje Logo
 • nasjonalparkkommune logo

vinje.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke vinje.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk