Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Båt

I medhald av motorferdsellova § 4 er ferdsel på innsjøar er tillate på vatn og vassdrag som er større enn 2 km².

I Vinje kommune er følgjande vatn utanfor Hardangervidda nasjonalpark større enn 2 km²: Bitdalsvatn, Bordalsvatn, Førsvatn, Holmavatnet, Kjelavatn, Langeidvatn, Langesæ (Vågsli), Langevatn, Lognvikvatn/Tansvatn, Møsvatn, Songa, Ulevåvatn/Ståvatn, Sæsvatn, Totak, Vinjevatn, Vråsjå, Våmarvatn, Øvre Langeidvatn.

I samband med jakt, garnfiske og stadbunden næring er det lov til å nytte motorfartøy med motor på maks 10 HK på vatn under 2 km², jf. §4 Forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag, Vinje kommune, Telemark.

All anna bruk av båt må søkje dispensasjon etter motorferdsellova §6. Søknaden handsamast administrativt. Vedtaket på søknaden kan klagast på seinast innan 3 veker etter at ein har fått beskjed om vedtaket.


Søknaden må innehalde:
 • Skildring av føremålet med transporten
 • Kven som skal køyre
 • Kvar (trasé eller område) det er bruk for transport
 • Dato og tidspunkt som det er bruk for transport

Mangelfulle søknadar vil bli returnera. 

Klikk her for søknadsskjema.

 • eBillett
 • Fjellnettverket
 • Val
 • visithaukeli logo
 • visitrauland logo
 • VisitVinje Logo
 • nasjonalparkkommune logo

vinje.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke vinje.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk