Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst
 • Brukarmedverknad i skolen

  Stenging av veg i periodar

  Informasjon om stenging av vegar i samband med rehabiliteringsarbeidet som pågår ved Songa og Trolldalen dammar

  Vegen til Naustnuten

  Arbeidet med damfundament mot vestre vederlag på Songadammen pågår nå med utgraving av masser for påbygging av dammen. Massane har ein mektighet opp til ca 6 m frå vegbane og ned til fjell, noko som gjer at utgravinga vil omfatte delar av vegen til Naustnuten, og det vil difor vera nødvendig å stenge vegen i periodar.

  Stenging av vegen blir i denne omgang vekene 35, 36 og 37. Etter denne perioden blir det etablert provisorisk veg som og kan nyttast til båtnausta på Naustnuten. Ber om at alle som har båtar på Naustnuten som skal nyttast i denne perioden tek dei med til Trolldalen. 

  Ein ber om forståing for at det av omsyn til utføring av damarbeidet og persontryggleik må gjennomførast regulering av trafikk på vegen til Naustnuten. 

  Vegen over Songadammen

  Vegen over Songadammen vil vera stengt til arbeida er ferdige i 2020.


      
 • Opplæring for elevar som brukar alternativ kommunikasjon (ASK)

  Stenging av veg i periodar

  Informasjon om stenging av vegar i samband med rehabiliteringsarbeidet som pågår ved Songa og Trolldalen dammar

  Vegen til Naustnuten

  Arbeidet med damfundament mot vestre vederlag på Songadammen pågår nå med utgraving av masser for påbygging av dammen. Massane har ein mektighet opp til ca 6 m frå vegbane og ned til fjell, noko som gjer at utgravinga vil omfatte delar av vegen til Naustnuten, og det vil difor vera nødvendig å stenge vegen i periodar.

  Stenging av vegen blir i denne omgang vekene 35, 36 og 37. Etter denne perioden blir det etablert provisorisk veg som og kan nyttast til båtnausta på Naustnuten. Ber om at alle som har båtar på Naustnuten som skal nyttast i denne perioden tek dei med til Trolldalen. 

  Ein ber om forståing for at det av omsyn til utføring av damarbeidet og persontryggleik må gjennomførast regulering av trafikk på vegen til Naustnuten. 

  Vegen over Songadammen

  Vegen over Songadammen vil vera stengt til arbeida er ferdige i 2020.


      
 • Opplæring i grunnskole og vidaregåande skole - innhald og timetal

  Stenging av veg i periodar

  Informasjon om stenging av vegar i samband med rehabiliteringsarbeidet som pågår ved Songa og Trolldalen dammar

  Vegen til Naustnuten

  Arbeidet med damfundament mot vestre vederlag på Songadammen pågår nå med utgraving av masser for påbygging av dammen. Massane har ein mektighet opp til ca 6 m frå vegbane og ned til fjell, noko som gjer at utgravinga vil omfatte delar av vegen til Naustnuten, og det vil difor vera nødvendig å stenge vegen i periodar.

  Stenging av vegen blir i denne omgang vekene 35, 36 og 37. Etter denne perioden blir det etablert provisorisk veg som og kan nyttast til båtnausta på Naustnuten. Ber om at alle som har båtar på Naustnuten som skal nyttast i denne perioden tek dei med til Trolldalen. 

  Ein ber om forståing for at det av omsyn til utføring av damarbeidet og persontryggleik må gjennomførast regulering av trafikk på vegen til Naustnuten. 

  Vegen over Songadammen

  Vegen over Songadammen vil vera stengt til arbeida er ferdige i 2020.


      
 • PP-tenesta

  Stenging av veg i periodar

  Informasjon om stenging av vegar i samband med rehabiliteringsarbeidet som pågår ved Songa og Trolldalen dammar

  Vegen til Naustnuten

  Arbeidet med damfundament mot vestre vederlag på Songadammen pågår nå med utgraving av masser for påbygging av dammen. Massane har ein mektighet opp til ca 6 m frå vegbane og ned til fjell, noko som gjer at utgravinga vil omfatte delar av vegen til Naustnuten, og det vil difor vera nødvendig å stenge vegen i periodar.

  Stenging av vegen blir i denne omgang vekene 35, 36 og 37. Etter denne perioden blir det etablert provisorisk veg som og kan nyttast til båtnausta på Naustnuten. Ber om at alle som har båtar på Naustnuten som skal nyttast i denne perioden tek dei med til Trolldalen. 

  Ein ber om forståing for at det av omsyn til utføring av damarbeidet og persontryggleik må gjennomførast regulering av trafikk på vegen til Naustnuten. 

  Vegen over Songadammen

  Vegen over Songadammen vil vera stengt til arbeida er ferdige i 2020.


      
 • Rådgiving i skolen

  Stenging av veg i periodar

  Informasjon om stenging av vegar i samband med rehabiliteringsarbeidet som pågår ved Songa og Trolldalen dammar

  Vegen til Naustnuten

  Arbeidet med damfundament mot vestre vederlag på Songadammen pågår nå med utgraving av masser for påbygging av dammen. Massane har ein mektighet opp til ca 6 m frå vegbane og ned til fjell, noko som gjer at utgravinga vil omfatte delar av vegen til Naustnuten, og det vil difor vera nødvendig å stenge vegen i periodar.

  Stenging av vegen blir i denne omgang vekene 35, 36 og 37. Etter denne perioden blir det etablert provisorisk veg som og kan nyttast til båtnausta på Naustnuten. Ber om at alle som har båtar på Naustnuten som skal nyttast i denne perioden tek dei med til Trolldalen. 

  Ein ber om forståing for at det av omsyn til utføring av damarbeidet og persontryggleik må gjennomførast regulering av trafikk på vegen til Naustnuten. 

  Vegen over Songadammen

  Vegen over Songadammen vil vera stengt til arbeida er ferdige i 2020.


      
 • Skriftleg sidemål - fritak frå opplæring/vurdering med karakter

  Stenging av veg i periodar

  Informasjon om stenging av vegar i samband med rehabiliteringsarbeidet som pågår ved Songa og Trolldalen dammar

  Vegen til Naustnuten

  Arbeidet med damfundament mot vestre vederlag på Songadammen pågår nå med utgraving av masser for påbygging av dammen. Massane har ein mektighet opp til ca 6 m frå vegbane og ned til fjell, noko som gjer at utgravinga vil omfatte delar av vegen til Naustnuten, og det vil difor vera nødvendig å stenge vegen i periodar.

  Stenging av vegen blir i denne omgang vekene 35, 36 og 37. Etter denne perioden blir det etablert provisorisk veg som og kan nyttast til båtnausta på Naustnuten. Ber om at alle som har båtar på Naustnuten som skal nyttast i denne perioden tek dei med til Trolldalen. 

  Ein ber om forståing for at det av omsyn til utføring av damarbeidet og persontryggleik må gjennomførast regulering av trafikk på vegen til Naustnuten. 

  Vegen over Songadammen

  Vegen over Songadammen vil vera stengt til arbeida er ferdige i 2020.


      
 • Skuleskyss

  Stenging av veg i periodar

  Informasjon om stenging av vegar i samband med rehabiliteringsarbeidet som pågår ved Songa og Trolldalen dammar

  Vegen til Naustnuten

  Arbeidet med damfundament mot vestre vederlag på Songadammen pågår nå med utgraving av masser for påbygging av dammen. Massane har ein mektighet opp til ca 6 m frå vegbane og ned til fjell, noko som gjer at utgravinga vil omfatte delar av vegen til Naustnuten, og det vil difor vera nødvendig å stenge vegen i periodar.

  Stenging av vegen blir i denne omgang vekene 35, 36 og 37. Etter denne perioden blir det etablert provisorisk veg som og kan nyttast til båtnausta på Naustnuten. Ber om at alle som har båtar på Naustnuten som skal nyttast i denne perioden tek dei med til Trolldalen. 

  Ein ber om forståing for at det av omsyn til utføring av damarbeidet og persontryggleik må gjennomførast regulering av trafikk på vegen til Naustnuten. 

  Vegen over Songadammen

  Vegen over Songadammen vil vera stengt til arbeida er ferdige i 2020.


      
 • Skulestart

  Stenging av veg i periodar

  Informasjon om stenging av vegar i samband med rehabiliteringsarbeidet som pågår ved Songa og Trolldalen dammar

  Vegen til Naustnuten

  Arbeidet med damfundament mot vestre vederlag på Songadammen pågår nå med utgraving av masser for påbygging av dammen. Massane har ein mektighet opp til ca 6 m frå vegbane og ned til fjell, noko som gjer at utgravinga vil omfatte delar av vegen til Naustnuten, og det vil difor vera nødvendig å stenge vegen i periodar.

  Stenging av vegen blir i denne omgang vekene 35, 36 og 37. Etter denne perioden blir det etablert provisorisk veg som og kan nyttast til båtnausta på Naustnuten. Ber om at alle som har båtar på Naustnuten som skal nyttast i denne perioden tek dei med til Trolldalen. 

  Ein ber om forståing for at det av omsyn til utføring av damarbeidet og persontryggleik må gjennomførast regulering av trafikk på vegen til Naustnuten. 

  Vegen over Songadammen

  Vegen over Songadammen vil vera stengt til arbeida er ferdige i 2020.


      
 • Spesialundervisning for vaksne på grunnskoleområdet

  Stenging av veg i periodar

  Informasjon om stenging av vegar i samband med rehabiliteringsarbeidet som pågår ved Songa og Trolldalen dammar

  Vegen til Naustnuten

  Arbeidet med damfundament mot vestre vederlag på Songadammen pågår nå med utgraving av masser for påbygging av dammen. Massane har ein mektighet opp til ca 6 m frå vegbane og ned til fjell, noko som gjer at utgravinga vil omfatte delar av vegen til Naustnuten, og det vil difor vera nødvendig å stenge vegen i periodar.

  Stenging av vegen blir i denne omgang vekene 35, 36 og 37. Etter denne perioden blir det etablert provisorisk veg som og kan nyttast til båtnausta på Naustnuten. Ber om at alle som har båtar på Naustnuten som skal nyttast i denne perioden tek dei med til Trolldalen. 

  Ein ber om forståing for at det av omsyn til utføring av damarbeidet og persontryggleik må gjennomførast regulering av trafikk på vegen til Naustnuten. 

  Vegen over Songadammen

  Vegen over Songadammen vil vera stengt til arbeida er ferdige i 2020.


      
 • Spesialundervisning i grunnskolen

  Stenging av veg i periodar

  Informasjon om stenging av vegar i samband med rehabiliteringsarbeidet som pågår ved Songa og Trolldalen dammar

  Vegen til Naustnuten

  Arbeidet med damfundament mot vestre vederlag på Songadammen pågår nå med utgraving av masser for påbygging av dammen. Massane har ein mektighet opp til ca 6 m frå vegbane og ned til fjell, noko som gjer at utgravinga vil omfatte delar av vegen til Naustnuten, og det vil difor vera nødvendig å stenge vegen i periodar.

  Stenging av vegen blir i denne omgang vekene 35, 36 og 37. Etter denne perioden blir det etablert provisorisk veg som og kan nyttast til båtnausta på Naustnuten. Ber om at alle som har båtar på Naustnuten som skal nyttast i denne perioden tek dei med til Trolldalen. 

  Ein ber om forståing for at det av omsyn til utføring av damarbeidet og persontryggleik må gjennomførast regulering av trafikk på vegen til Naustnuten. 

  Vegen over Songadammen

  Vegen over Songadammen vil vera stengt til arbeida er ferdige i 2020.


      
 • Vidaregåande opplæring for vaksne

  Stenging av veg i periodar

  Informasjon om stenging av vegar i samband med rehabiliteringsarbeidet som pågår ved Songa og Trolldalen dammar

  Vegen til Naustnuten

  Arbeidet med damfundament mot vestre vederlag på Songadammen pågår nå med utgraving av masser for påbygging av dammen. Massane har ein mektighet opp til ca 6 m frå vegbane og ned til fjell, noko som gjer at utgravinga vil omfatte delar av vegen til Naustnuten, og det vil difor vera nødvendig å stenge vegen i periodar.

  Stenging av vegen blir i denne omgang vekene 35, 36 og 37. Etter denne perioden blir det etablert provisorisk veg som og kan nyttast til båtnausta på Naustnuten. Ber om at alle som har båtar på Naustnuten som skal nyttast i denne perioden tek dei med til Trolldalen. 

  Ein ber om forståing for at det av omsyn til utføring av damarbeidet og persontryggleik må gjennomførast regulering av trafikk på vegen til Naustnuten. 

  Vegen over Songadammen

  Vegen over Songadammen vil vera stengt til arbeida er ferdige i 2020.


      

Stenging av veg i periodar

Informasjon om stenging av vegar i samband med rehabiliteringsarbeidet som pågår ved Songa og Trolldalen dammar

Vegen til Naustnuten

Arbeidet med damfundament mot vestre vederlag på Songadammen pågår nå med utgraving av masser for påbygging av dammen. Massane har ein mektighet opp til ca 6 m frå vegbane og ned til fjell, noko som gjer at utgravinga vil omfatte delar av vegen til Naustnuten, og det vil difor vera nødvendig å stenge vegen i periodar.

Stenging av vegen blir i denne omgang vekene 35, 36 og 37. Etter denne perioden blir det etablert provisorisk veg som og kan nyttast til båtnausta på Naustnuten. Ber om at alle som har båtar på Naustnuten som skal nyttast i denne perioden tek dei med til Trolldalen. 

Ein ber om forståing for at det av omsyn til utføring av damarbeidet og persontryggleik må gjennomførast regulering av trafikk på vegen til Naustnuten. 

Vegen over Songadammen

Vegen over Songadammen vil vera stengt til arbeida er ferdige i 2020.


  
 • eBillett
 • Fjellnettverket
 • Val
 • visithaukeli logo
 • visitrauland logo
 • VisitVinje Logo
 • nasjonalparkkommune logo

vinje.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke vinje.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk